Afgratemaskiner med børster eller knive & rørslibemaskiner

Her præsenteres en række effektive afgratemaskiner, som hver især har sine fordele og ikke fås i bedre kvalitet. Her er børsteafgratemaskiner til hele endeflader på komplekse profiler hhv. samtidig ind- og udvendig afgratning af rør og profiler/helmateriale. Her er også desiderede rørafgratemaskiner, som med kniv afgrater rør indvendig og udvendig.