Skip to main content

Vad är en rörbockningsmaskin?

En rörbockningsmaskin, kan även kallas rörbockare, rörbockmaskin eller automatisk rörbockningsmaskin, är avsedd för att permanent forma och böja rör till önskad form. Bockningen används för bland annat att bocka runda rör, fyrkantsrör och elliptiska rör. Bockning av rör är ett mer kostnadseffektivt alternativ än skarvning eller svetsning av rör.

Det finns olika processer vid rörbockning där bunt bockning eller fri bockning, och varm- eller kallbockning är varianter som används. Det används även skräddarsydda stansar för att upp nå önskad bockning av rören.

En automatisk rörbockningsmaskin kan användas för att böja raka rör antingen enstaka rör eller flera samtidigt med vald bockschablon för att skapa unika rörprofiler. Formbockning inkluderar pressbockning och roterande dragbockning. Dessa rörbockningsmetoder kan ge komplexa former och kan användas för olika typer av metallrör.

I automatiska rörbockningsmaskiner är det vanligast att runda rör bockas, men används även för rektangulära eller fyrkantiga rör beroende på specifikation. I vissa fall bockas även fyrkantiga eller rektangulära rör.

Hur fungerar en rörbockningsmaskin?

En rörbockningsmaskin använder mekanisk kraft för att pressa rör av olika material mot en bock eller rulle för att få önskad bockning av materialet. Materialet pressas mot bocken eller rullen för att överensstämma med varianten på formen av bocken. Rören är fixerade medan, änden på röret styrs av maskinen för att snurra runt formen som används. Det finns metoder där röret trycks genom rullarna för att böja det. I vissa automatiska rörbockningsmaskiner placeras dornar inuti röret för att förhindra att rörbitarna går sönder.

Automatiska rörbockningsmaskinens delar

Automatiska rörbockningsmaskiner drivs vanligtvis pneumatiskt, hydrauliskt eller är drivna av en elektrisk servomotor. De CNC-kontrollerade rörbockarna använder pressar och rullar för att styra och forma rören.

Dagens avancerade och utvecklade bockningsmaskiner ger effektiv formningsproduktion, felfritt resultat, och eliminerar fel i bockningsprocessen. Delarna i automatiska rörbockningsmaskiner är bland annat profilskiva, låsback, stödskena, stödsko, dorn, chuck. Bockningsverktygen är tillverkade av härdat stål för lång livslängd. Mjukare legeringar som aluminium används när formarna kan orsaka skador eller repor på materialet som skall bearbetas.

1. Profilskiva

Profilskivan i automatiska rörbockningsmaskiner är en av de viktigaste komponenterna i roterande drag rörsbockningsmaskiner. Stålröret kläms fast vid profilskivan och utför sedan riktningsprocessen.

2. Låsback

Låsback används för att trycka in materialet i profilskivan och förhindrar att materialet glider.

3. Stödskena

Stödskenan i automatiska rörbockningsmaskiner säkerställer att rörprofilen följer formen för profilskivan.

4. Dorn

Vid bockning av aluminium- eller stålrör i en automatisk rörbockningsmaskin krävs ibland dornen vid mer krävande bearbetning. Vid bockning av vissa material med mindre radie eller hårdare ytor kan dorn vara till hjälp för att förhindra att röret går sönder.

5. Stödsko

Stödskon är mestadels gjord av mjukare legeringar, såsom aluminium och mässing, legeringarna kan förhindra att formen repar eller skadar stålrören som böjs. Syftet med stödskon är att förhindra att det bildas nivåskillnader på insidan av röret. Stödskon i en automatisk rörbockningsmaskin sitter precis efter profilskivan, och jämnar ut ytorna precis efter bockningen, för att förhindra att det bildas veck i röret.

6. Chuck
Chucken används för att förstärka och styra röret under rörbockningen.
7. Rörstopp
Rörstopp används för att hålla materialet exempelvis rören på plats när det bockas.

Olika typer av tekniker vid rörbockning

Pressbockning
Detta är den vanligaste tekniken och används vid kallbockning av rör. Den är lämplig för större serier och ger bra noggrannhet. En bock eller rulle kommer att trycka mot röret och bockar det i enlighet med formen på bockningsverktyget. Pressbockning av rör används vanligtvis när kravet på ett konsekvent tvärsnitt av rören inte behövs.
Roterande dragbockning
Roterande dragbockning har en mer exakt när det gäller bockningsvinkel och radie. Denna teknik lämpar sig väl vid skapandet av exempelvis olika bildelar och ledstänger, i medelstora och stora serier. Dragbockningen har vanligtvis en CNC styrning och med hjälp av speciella verktyg kan den skapa svårare och mer komplex bockning med precist resultat.
Rullbockning
Vid rullbockning matas stålrör genom flera rullar som pressar samman ett rör eller stålprofil och böjer det gradvis. Denna teknik är lämplig vid mjukare bockning av längre rör där kraven inte är lika höga på toleranser.
Induktionsbockning
Denna bockningsteknik är vanlig vid bockning av rör eller material med stor radie, och maskinen som används behöver ingen dorn. Denna teknik ger bockning med hög precision på bockningsvinkeln som önskas, och används exempelvis vid skapandet av vindor och spolar med krav på hög noggrannhet.

KONTAKT

Højvangsvej 13
DK-4000 Roskilde

Phone: 74 42 41 48
Email: nt@troland.dk 

CVR: 12909748

OM OSS